Xét nghiệm HbA1c là gì?

Ngày 30/05/2018

XÉT NGHIỆM HbA1c LÀ GÌ?


Xét nghiệm hồng cầu glycosylated (HbA1c) cho ta con số trung bình mức đường huyết trong khoảng 10 đến 12 tuần lễ đã qua. Bạn nên xét nghiệm chỉ số HbA1c mỗi 3 - 6 tháng 1 lần
Xét nghiệm HbA1c có giống với xét nghiệm đường huyết tại nhà bạn thường làm không?

Không. Xét nghiệm HbA1c không cho thấy các mức cao và thấp như bạn xét nghiệm đường huyết ở nhà. Vì thế xét nghiệm trên không thay thế xét nghiệm bạn làm cho mình, mà  được dùng làm công cụ thêm vào trong toàn cảnh bức tranh kiểm soát đường huyết của bạn.
Xét nghiệm HbA1c cho biết gì?

Tế bào hồng cầu luôn được xương sản xuất liên tục và đi vào dòng tuần hoàn máu. Khi những tế bào này có mặt, chúng hấp thụ đường trong máu lúc đó. Mỗi tế bào hồng cầu sống khoảng 120 ngày. Vì thế, các mẫu máu chỉ có được tế bào tối đa 120 ngày trước đó với những lượng đường hấp thụ khác nhau. Xét nghiệm HbA1c cho ta có được định hướng tốt đối với mức đường huyết trung bình.
Mục tiêu về chỉ số HbA1c người bệnh tiểu đường nhắm tới là bao nhiêu?

Mục tiêu phần lớn người bệnh tiểu đường nhắm đến là ở mức 6.5 – 7% (48 – 53 mmol/mol). Tuy nhiên, mức này cần cao hơn đối với trẻ em, người già và người ốm yếu. Hãy trao đổi với bác sĩ để xác định mục tiêu của bạn với chỉ số này.
Xét nghiệm HbA1c thể hiện như thế nào?

Cách HbA1c được báo cáo đang thay đổi. HbA1c đã được diễn tả theo tỉ lệ phần trăm (%). Từ năm 2011, xét nghiệm này được thể hiện qua các đơn vị IFCC HbA1c là mmol/mol. Phương pháp mới này chính xác và nhất quán  hơn giữa các phòng thí nghiệm. Có 1 thời gian cả 2 cách báo cáo mmol/mol và % được các phòng thí nghiệm bệnh lý báo cáo

Bảng: Chỉ số HbA1c được thể hiện theo % và mmol/l

HbA1c %

6

7

8

9

10

HbA1c mmol/mol

42

53

64

75

86

Nguồn: dịch và hiệu chỉnh từ Tài liệu giáo dục về bệnh tiểu đường của Úc

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm hot